Uluslararası Pagan Federasyonu

“Pagan Federation International” (Uluslararası Pagan Federasyonu) ilk olarak PF’nun denizaşırı üyelerine hizmet veren bir mektuplaşma hizmetiyken 90’lı yıllarda bir on-line topluluğa dönüşmüştür. Buna karşın Internet erişimi olmayan bireylerin de üyeliğe kabulü söz konusudur.

Bunu takip eden yıllarda bazı ülkelere ulusal koordinatörler tayin edilmişlerdir. Ulusal koordinatörlerin idari özerkliği bulunmaktadır ve yerel Pagan topluluğunun ihtiyaçlarının karşılanması için hızla faaliyette bulunabilirler.

“Pagan Federation International” (Uluslararası Pagan Federasyonu) , yönetim ofisi Londra’da bulunan Pagan Federasyonu’nun bir koludur. Uluslararası Pagan Federasyonu’nun Avrupa, Kanada, A.B.D., Latin Amerika, Asya ve Avustralya’da üyeleri bulunmaktadır.

En geniş kapsamlı Pagan organizasyonu olarak, düzenli biçimde üyelerin toplantılarını organize eder ve üyelere (çeşitli dillerde) yerel aktivitelerle ilgili bilgiler de bulabilecekleri haber mektupları göndeririz. Aynı zamanda “Pub Moot” lar da organize ederiz. Bir “Pub Moot” genellikle bir café ya da barda yapılan, farklı yolları takip eden Paganların bir araya gelip sohbet ettikleri bir toplantıdır. Toplantılar atmosferin resmi olmaması itibarı ile Paganizme yeni katılanların (veya Paganizm hakkında merakı olanların) bizimle (PFI) ilgili veya genel olarak Paganizm hakkında bilgi edinmesi için harika bir ortam oluştururlar.