Pagan Federasyonu

“Pagan Federation” (Pagan Federasyonu) 1971 yılında Paganizm hakkında bilgi vemek ve Paganizm hakkındaki yanlış anlamalarla mücadele etmek için kurulmuştur.

“Pagan Federation” ’ın yayınları arasında -daha önceki ismi “Wiccan” olan- (kuruluş yılı 1968) dört ayda bir çıkan “Pagan Dawn” ve diğer yayınlar bulunmaktadır. Üyelere mahsus ve kamuya açık aktiviteler düzenlemekte, üyelerin diğer üyelerle ve pagan toplulukları ile iletişimini mektuplar aracılığı ile sağlamaktadır. Her Kasım sonunda Londra’da yıllık bir konferans düzenlenir ve yıl boyunca yerel toplantılar yapılır.

“Pagan Federation” ’ın ana hedeflerinden biri de paganların birbirleri ile iletişim kurmalarına olanak sağlamaktır. Bu konu “Pagan Federation International” ’ın (Uluslararası Pagan Federasyonu) (PFI) da odaklandığı başlıca konulardan biridir. Internetin gelişmesi ve bağlantı kurmada e-posta kullanmanın yaygınlaşması ile bu daha da kolay hale gelmiştir.

Ancak kendi ülkelerimizdeki Paganlarla bağlantı kurabilmek ve kendi dilimizde iletişim kurabilmek de önemlidir.

PFI her iki durumu da dikkate alır. Bir yandan uluslararası iletişimimizde İngilizce’yi ortak dilimiz olarak kullanırken diğer yandan da bölgesel bağlantı ve iletişimimizi farklı yerel dilleri kullanarak gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla iki PFI e-posta listesi kurduk. Birisi duyuruların iletiminde kullanılırken diğeri daha çok bir konuşma-chat listesi niteliğindedir. Görece daha izole olan üyelerimizin de bu iletişim ağına katılarak bunun keyfine varacaklarını umut ediyoruz.

Yerel seviyede –bazı ülkelerde düzenli haber mektupları yayınlayan, PFI üyelerinin ilgisini çekebilecek etkinliklerin- ki yerel “Pub Moot”lar bunlara dahildirler- tanıtımını yapan koordinatörler bulunmaktadır. Önemli miktarda üyenin bulunduğu çoğu ülkede PF’ın sağladığı bilgi paketlerinin yerel dillere tercümesini içeren web siteleri bulunmaktadır.

PFI aynı zamanda sıkça gezi yapan, farklı ülkelerde yaşamayı planlayan ve dünyanın görece daha yalıtılmış alanlarında yaşayan Paganlar için de ilginç olabilir.

İngiltere ile olan ilişkilerimiz halen ağırlıktadır ve çoğumuz kasım ayında Londra’da yapılan Yıllık Ulusal Kongre’ye katılmaya çalışırız. Çeşitli konuşmacıları (ve Pagan müzik gruplarını!) dinleme fırsatı tanımasının yanı sıra diğer üyelerle tanışmak ve tabii ki standlarda çeşitli ürünlere bakmak için harika bir fırsatır.

“Pagan Federation” ’ın yaptığı işin diğer bir önemli yanı da medyada inançlarımızın çarpıtılmasının önlenmesidir. Birleşik Krallık ve Amerika’da inançlarımıza yönelik yanlış anlamaların ortadan kaldırılması alanında yoğun çaba harcanmıştır. Diğer ülkelerdeki Paganlara Paganizm ile ilgili yanlış anlamaların ortadan kaldırılması için bir forum olarak yardımda bulunmak PFI için önemlidir. Birbirimize aynı zamanda yasal düzlemdeki şartlar hakkında -insan hakları gibi- bilgi vererek, üyelerle kaynaklarımızı birleştirerek ve bağlantılar ayarlanmasına yardım ederek yardımcı olabiliriz.

PFI’a üye olarak, yanlış bilgilendirmenin veya karalamanın önlenmesi ve diğer Paganların yaptıkları işlerin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarımıza ve diğer uluslararası Pagan topluluklarına destek vermiş oluyorsunuz.

Pagan Federation (Pagan Federasyonu) amaç ve hedefleri

  • Pagan grupları ve Eski Yollar’ın (Old Ways – eski pagan inançlarını betimlemek için kullanılan bir deyim) samimi takipçileri arasında bağlantı kurmak;
  • Avrupa Paganizmi’nin çeşitli kolları ve dünya çapındaki diğer Pagan organizasyonlar arasında iletişim ve diyalog kurulmasını teşvik etmek; ve
  • Kamuya, medyaya kamu kuruluşlarına ve yönetime Paganizm hakkında pratik ve etkin bilgi sağlamak.

İnanç Özgürlüğü

Pagan Federation (Pagan Federasyonu) Paganların özgürce ve kısıtlamaya uğramaksızın inancını sürdürebilmesi için çaba sarfeder.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesi uyarınca:

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır. Bu hak, din inancını değiştirme özgürlüğünü ve din ya da inancını, tek başına ya da topluca ve açık ya da özel olarak öğretme, uygulama, tören ve ibadet yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir.